Attack Surface

Attack surface beskriver det samlede område et system eller et netværk kan rammes. Det betyder ikke at hele området er sårbart, men det er med til at beskrive størrelsen og kompleksiteten af det ting som kan angribes.

Man kan sammenligne ‘attack surface’ med en nations samlede kystlinje, luftrum og landfaste grænser. Der er ikke nødvendigvis sårbarheder, men det kan lade sig gøre at angribe.

Se også: