Spring til indhold

GUI / Graphical User Interface

    På dansk: Grafisk brugerflade

    Ofte foregår IT-arbejde med bunker af koder og kommandoer.

    Her vælger man derfor tit at benytte eller lave en GUI der gør det nemt og mere overskueligt at arbejde med et givent stykke software.

    En GUI bruges til at simplificere det at indtaste kommandoer og koder til noget en lægmand kan finde ud af uden nærmere teknisk instruktion.