Spring til indhold

Joystick Drift

    Når et joystick ikke er ‘i nul’ og stadig giver et input, selvom man ikke rører ved det, er det fordi det lider af joystick drift.

    Det kan forekomme, hvis kalibreringen af joysticket, ikke er korrekt, eller hvis den software som joysticket kommunikerer med, er for følsomt, og dermed lader joystickets input drive langsomt i en given retning.

    Ofte kan man komme ud af joystick drift, ved at benytte sig af en dead zone.