Spring til indhold

Macro

    Når en handling skal gentages mange gange, kan det være en god idé at benytte sig af automatisering.

    En type automatisering, der ligger i den simplere ende, er en macro. En macro kan bruges til at optage en rækkefølge af handlinger trin for trin.

    Med det opnår man en meget enkel og ofte meget effektiv besparelse af arbejdsbyrden.

    Det kan eksempelvis være en bestemt række tastetryk som man ser det i eksempelvis gaming, hvor det kan være relevant at holde flere knapper inde samtidig, eller det kan gøres mere kompliceret som i et tekstbehandlingsprogram som eks. Microsoft Word, hvor dokumenter færdiggøres efter en given standard.

    Når en macro bliver mere kompleks og skal automatiseres af andre ting end en slutbruger kaldes det ofte scripting.