Spring til indhold

OTA / Over The Air

  På dansk: Gennem Luften

  Noget der foregår gennem luften er teknisk set ‘Over The Air’.
  Alt fra FM Radio, til VOD gennem 3G, er Over The Air.

  Når man siger ‘Over The Air’, taler man dog typisk om opdateringer der henter og installerer sig selv, ofte uden om brugerens bevidsthed.
  En softwareopdatering kræver normalvis en aktiv handling fra brugeren.

  Udtrykket er især blevet populært med moderne biler, der gerne selv henter, og installerer, opdateringer.

  At noget foregår Over The Air, altså gennem luften, er mere et skift i tænkning af opdatering og kommunikation, end det er en egentlig forandring i reel teknologi, da der stadig teknisk, er tale om traditionel dataoverførsel.