Spring til indhold

PBM / Performance Based Marketing

    En af de ting man kan opdele markedsføring i, er om det er reaktiv eller proaktivt.

    Proaktiv markedsføring beregnes på forhånd. Regningen for markedsføringen bliver altså afregnet før man begynder at reklamere.
    PBM er i sin natur reaktivt, da det baserer gevinsten på hvor godt den yder.
    Hvis man bruger eksempelvis Google Ads, udgør den primære betaling, den trafik der faktisk bliver ledt videre og potentielt ender med et køb.
    Det er her udtryk som CPC og CPA kommer i spil.