Spring til indhold

PC / Politically Correct

    Politisk korrekthed er et udtryk som opstod i slutten af 1980’erne der grundlæggende bevægede sig imod at omtale alle der ikke faldt under den gængse norm af befolkningen blev omtalt ligeværdigt og ikke-diskriminerende.
    Det gjaldt minoritetsgrupper lige fra etnicitet, til seksualitet, til handicap.

    Ved begyndelsen af 2000’erne var Politisk korrekt tale blevet normen, både politisk

    I starten af 2010’erne begyndte så det omtalte PC Culture, der – med hjælp fra Sociale Medier – i grove træk har til formål at stille politisk korrekthed højere end faktuel korrekthed.