Spring til indhold

.PDF / Portable Document Format

    PDF (Portable Document Format) er et filformat, der bruges til at gemme dokumenter, så de kan åbnes og vises på forskellige enheder og platforme uden at miste layoutet eller formatteringen. Dette gør PDF til et meget anvendt format til f.eks. at sende fakturaer, rapporter, ansøgninger og andre dokumenter, der skal være nemme at læse og printe.

    PDF-filer er opbygget af et sæt af objekter, der indeholder tekst, billeder, grafik og andre elementer, der udgør dokumentet. Objekterne er organiseret i et hierarki, der gør det muligt at redigere, tilføje eller fjerne elementer i dokumentet. PDF-filer kan også indeholde interaktive elementer, såsom hyperlinks, formularer og kommentarer.

    PDF-filer er ikke lige så nemme at redigere som f.eks. Word-dokumenter, da de typisk er “låst” og kun kan ændres i specialiserede redigeringsværktøjer. Dette gør dem velegnede til at dele dokumenter, der skal læses, men ikke ændres, f.eks. fakturaer, rapporter osv.

    Der findes mange forskellige værktøjer til at læse og redigere PDF-filer. De fleste moderne browsere har indbygget PDF-læsere, så man kan åbne PDF-filer direkte i browseren. Der findes også mange gratis og kommercielle PDF-læsere, der tilbyder avancerede funktioner, f.eks. søgning, udskrift og markering.

    Hvis man vil oprette eller redigere PDF-filer, kan man benytte sig af specifikke PDF-redigeringsværktøjer, der gør det muligt at tilføje, ændre eller fjerne elementer i dokumentet. Der findes både gratis og kommercielle PDF-redigeringsværktøjer, der tilbyder forskellige funktioner og niveauer af kompleksitet.