Spring til indhold

Sikkerhedsprofil

  En sikkerhedsprofil er en samlebetegnelse for alle de ting der indgår i sikkerheden for et firma, en organisation, eller en anden entitet.

  Den fortæller og sætter rammer for hvordan sikkerheden er strikket sammen.

  Alt fra backup, til kendte angrebsflader og nødprocedure ifbm. med brud på sikkerheden defineres samlet set som det man kalder en sikkerhedsprofil.

  Man kalder normalvis en sikkerhedsprofil enten stærk eller svag i forhold til hvor sammentømret den er og hvor mange scenarier – både gode og dårlige – der er tænkt ind i den samlede sikkerhed.

  Ved at sætte sig ned og definere en samlet sikkerhedprofil kan man med et pro-aktivt overblik sikre at man på forhånd, med kort tids varsel ved hvem og hvilke systemer der er aktuelle for hvilke scenarier. På den måde løber man ikke ind i en situation hvor overblikket mangler.

  En sikkerhedsprofil bør opdateres løbende, som ændringer af funktioner og medarbejdere bliver aktuelle.