Spring til indhold

YAML / Yet Another Markup Language

  På dansk: Endnu et markup-sprog

  YAML (Yet Another Markup Language) er et serialiseringsformat, der anvendes til at repræsentere strukturerede data. Det er et simpelt, men kraftfuldt format, der er nemt at læse og skrive for mennesker, og det er derfor en populær valgmulighed for konfigurationsfiler og andre former for strukturerede data, der skal gemmes og udveksles mellem forskellige systemer.

  YAML er baseret på en række konceptuelle modeller, herunder indrykning og nøgle-værdi par. Det adskiller sig fra andre markup sprog som f.eks. XML og HTML ved at være mere læsevenligt og mindre formelt. I stedet for at bruge tags og attributter til at angive strukturen i data, bruger YAML indrykning og kolonner til at organisere data i en hierarkisk struktur.

  En YAML-fil består af en række nøgle-værdi par, der er indrykket i forhold til hinanden. Nøgler er placeret til venstre for en kolon, mens værdier er placeret til højre. Derudover anvender YAML en række specielle tegn, der bruges til at angive strukturen i data, herunder hyppighedstegn ( – ) og gå-til-næste-linje tegn ( \ ).

  YAML understøtter også flere datatyper, herunder strenge, tal, Booleanske værdier, arrays og objekter. Dette gør det muligt at repræsentere mange forskellige typer strukturerede data i en YAML-fil.

  YAML er blevet designet med fokus på at være nemt at læse og skrive for mennesker, og det er derfor et godt valg, når der skal oprettes konfigurationsfiler eller andre former for strukturerede data, der skal være lette at forstå og vedligeholde. Det er også et godt valg, når der skal udveksles data mellem forskellige systemer, da det er nemt at parse og generere med mange programmeringssprog.

  Selvom YAML er et simpelt format, har det også en række avancerede funktioner, der gør det muligt at repræsentere mere komplekse data strukturer. Dette gør det muligt at modellere mange forskellige typer data, herunder databaser, APIer og konfigurationsfiler.

  I dag anvendes YAML ofte i sammenhæng med DevOps-praksisser, hvor det bruges til at oprette konfigurationsfiler til infrastruktur.